Alla talar om läckande tarm! Men vet du hur mag- och tarmbarriären studeras?

Idag pratas det mycket om läckande tarm och framförallt skrivs det mycket om det på internet och sociala medier. Men vet du vad det är och hur mag- och tarmbarriären studeras?

Tarmen har den motstridiga uppgiften att samtidigt som den ska ta upp vitaminer, glukos och proteiner ska den också se till att främmande ämnen som också kommer med maten inte tas upp av kroppen. Man kan till exempel ta bakterier som exempel, får vi i oss skadliga bakterier vill vi inte att kroppen ska ta upp dessa utan de ska föras ut ur kroppen med avföringen. Tarmen fungerar helt enkelt som en barriär mot ämnen som kan vara skadliga för kroppen. Störs denna barriär ökar tarmens genomsläpplighet vilket innebär att fler främmande ämnen kommer in i kroppen som egentligen borde förts ut. Det är här man ibland gör liknelsen att tarmen läcker främmande ämnen in i kroppen och det är härifrån uttrycket läckande tarm kommer. En ökad passage av främmande ämnen in i kroppen har visat sig vara kopplad till flera magsjukdomar som till exempel inflammatorisk tarmsjukdom. Just nu pågår också forskning som undersöker om sjukdomar som autism också är kopplade till en ökad genomsläpplighet över tarmen.

 När vi genomför studier av magtarmbarriären använder vi oss av en metod som heter Ussing kammare, en metod som jag genom åren arbetat mycket med. Här monteras en bit tarmvävnad som en läkare tar med hjälp av ett endoskop, se bild nedan. Det här är en undersökning som genomförs för att studera hur tarmen ser ut på insidan och görs när man har problem med magen. Tarmvävnaden transporteras sedan på is direkt till vårt labb där den monteras i en så kallad Ussingkammare, som visas i figuren nedan. Kammaren fylls sedan med vätska som liknar tarmens miljö och hela systemet hålls vid kroppstemperatur. Allt för att vävnaden ska trivas så bra som möjligt. När tarmvävnaden är på plats har vi sedan möjlighet att studera hur olika ämnen passerar över tarmen, för att se hur väl tarmen fungerar som en barriär mot skadliga ämnen. I min forskargrupp söker vi svar på frågan om tarmen förändras med stigande ålder och släpper igenom fler främmande ämnen. Vi tror att detta skulle kunna vara en orsak bakom magproblem, som förstoppning och diarré, som ofta drabbar äldre personer.

Ussinkammarsystemet där mag- och tarmbarriären studeras. På bilden syns också när tarmvävnad monteras i kammaren för studier av hur olika ämnen passerar över tarmen. Bild: John-Peter Ganda Mall

Ussinkammarsystemet där mag- och tarmbarriären studeras. På bilden syns också när tarmvävnad monteras i kammaren för studier av hur olika ämnen passerar över tarmen. Bild: John-Peter Ganda Mall